Steven pig’s Campingreglement

wie hebt d’r zin in en hopelijk jullie ook!

Desondanks zien wij ons wel genoodzaakt om regels op te stellen, waaraan iedere bezoeker zich dient te houden. Denk er daarom ook aan dat onze medewerkers altijd het laatste woord hebben. Dit is de enige manier om het leuk te houden voor iedereen en bovendien willen we volgend jaar graag weer een evenement kunnen organiseren!

Aanpassen of oprott’n:
Tijdens de Tot de Nek in de Drek dienen alle bezoekers zich te houden aan het Huisreglement van Steven Pig! Moedwillige overtreders van de Huisregels en/of het Campingreglement zullen onherroepelijk door de beveiliging van het terrein worden verwijderd. Afhankelijk van de overtreding kan je aan de politie worden overgedragen alwaar je ook nog een proces-verbaal tegemoet kan zien. Bovendien krijg je voor meerdere jaren een lokaalverbod, waardoor je niet meer mee kan doen aan de Tot de nek in de Drek Obstacle Mud Run.

Toegangsbeleid en legitimatie
Op de gehele camping geldt een minimumleeftijd van 18 jaar. Bij twijfel over je leeftijd zal de organisatie vragen naar legitimatie. Personen welke aantoonbaar onder invloed van alcohol en/of drugs de camping willen betreden kunnen worden geweigerd, de persoon welke aantoonbaar onder invloed is kan geen aanspraak maken op eventuele vergoeding van kaarten, reiskosten en/of alle overige gemaakte kosten.

Alcohol
Op het gehele evenemententerrein van Tot de Nek in de Drek wordt GEEN alcohol geschonken aan personen onder de 18 jaar. Buiten het feit dat het bij wet verboden is, is bewezen dat drinken op jonge leeftijd schade toebrengt aan de hersenen en andere organen die in de groei zijn. Je bent zelf verantwoordelijk voor de hoeveelheid alcohol die je nuttigt. Weet dat je stemming door het gebruik van alcohol ineens kan omslaan. Hierdoor kan je jezelf niet meer onder controle hebben, je kan agressief worden of doet dingen waarvan je achteraf spijt hebt. Verpest je eigen en ons feest dus niet door te veel alcohol te nuttigen.

Geen eigen drank en eten meenemen
Inderdaad, zelf meegenomen dranken (alcoholisch en non-alcoholisch) en voedselpakketjes zijn niet toegestaan op de camping en zullen in beslag worden genomen. Voor eten en drinken is er namelijk genoeg aanbod op het Tot de Nek in de Drek terrein.

Verantwoordelijkheid
Als huurder van een tent met toebehoren blijf je zelf verantwoordelijk en aansprakelijk! Eventuele schade op de gehuurde tent en/of toebehoren zal dan ook op de huurder worden verhaald. Beschouw jezelf dus niet als een losgeslagen guerrillastrijder in een desolaat oorlogsgebied; de straffen van Steven Pig grenzen aan het onmenselijke… Houd de boel daarom heel en netjes is ons vriendelijke doch dringende advies!

Bespaar jezelf of je vrienden een hoop gesleep met partytenten of andere meuk welke je naast je tent wil neerzetten, deze zijn niet toegestaan.

Stroom
Op de camping zijn geen stroomaansluitingen aanwezig en eigen stroom (aggregaten e.d.) is niet toegestaan! Er zijn kluisjes te huren waarin je je mobiele telefoon kunt opladen.

Houd de camping schoon
Er worden voldoende voorzieningen getroffen om vuilnis in te deponeren. Ook moeten de sanitaire voorzieningen netjes worden achtergelaten. Een beter milieu begint bij jezelf! Doe je dat niet dan word je door de beveiliging van het terrein verwijderd en bovendien krijg je een lokaalverbod voor meerdere jaren. Ook kan de politie nog een proces-verbaal opmaken wegens vervuiling van andermans eigendommen. Wees dus verstandig!

Geen open vuur, gasflessen, aggregaten etc.
Op last van de brandweer zijn open vuren en barbecues absoluut niet toegestaan. Dus ook geen fakkels, vreugdevuurtjes, vuurkorven e.d.. Vuur stoken betekent definitief van de camping verwijderd worden en naar het politiebureau. Besef je goed dat de veroorzaker van een (onschuldig bedoeld) brandje door justitie ernstig vervolgd kan worden als door dat brandje gewonden vallen of nog erger. We weten dat je het thuis niet zo gezellig hebt, maar daar is het altijd nog sfeervoller dan in de gevangenis! Losse gasinstallaties en andere soorten gasflessen, bijvoorbeeld in campers en caravans, aggregaten, brandstoftanks en losse accu’s zijn op last van de brandweer om veiligheidsredenen ook verboden en worden dus in beslag genomen. Ook taps, koolzuurvaten en vaten bier zijn niet toegestaan en worden eveneens in beslag genomen.

Geen glas
Op de camping is geen glas toegestaan! Dit vanwege de slechte verwerkbaarheid van glas voor koeien en ter voorkoming van verwondingen van bezoekers en/of medewerkers bij achtergebleven breukglas. Alles van glas wordt ingenomen.

Geen spades, scheppen en gereedschap(kisten)
Spades, scheppen en gereedschap(kisten) zijn niet toegestaan en worden in beslag genomen. De grondeigenaren willen niet dat er in hun grond wordt gegraven en daarnaast kan een gat graven grote gevaren opleveren voor de ledematen van de campingbezoekers. Gaten graven om je bier koel te houden is sowieso niet nodig; overal op het terrein is er voldoende en heerlijk gekoeld bier verkrijgbaar.

Geen geluidsinstallaties
Enorm grote geluidsinstallaties waarmee je de hele camping van jouw favoriete muziek kunt voorzien zijn niet toegestaan, evenals megafoons.

Geen wangedrag
Bij constatering van geweldsdelicten, vandalisme, intimidatie, diefstal en/of onzedelijk gedrag word je zonder pardon van het terrein verwijderd en word je overgedragen aan de politie. Ook krijg je een lokaal verbod van meerdere jaren. Onder onzedelijk gedrag en intimidatie valt o.a.: in de modder springen, met modder of bier gooien, naaktlopen, wildplassen, vrouwen en/of mannen onheus bejegenen en het lastig vallen van andere bezoekers. Niet doen dus, hou het gewoon gezellig!

Geen huisdieren
(Huis)dieren zijn om hun eigen bestwil niet toegestaan op het gehele festivalterrein, dus ook niet op de camping.

Drugs
Steven Pig is anti-drugs en op al onze evenementen zijn drugs verboden. Bij constatering van gebruik, in het bezit hebben van softdrugs, harddrugs en/of het handelen in soft/harddrugs zul je zonder pardon worden aangehouden en worden overgedragen aan de politie.

Parkeren
Auto’s, motoren, tractoren, (brom)fietsen en aanhangwagens dienen op eigen risico geparkeerd te worden op de parkeerplaats, dus niet op de camping zelf. Deze parkeerplaats is overigens geen camping, dus overnachten op de parkeerplaats is niet toegestaan. Hier wordt door de beveiliging en politie op gecontroleerd.

Nachtrust

Van 01.00 tot 07.00 uur. Gedurende deze uren kunnen er door de beveiliging aanvullende eisen worden gesteld in verband met de ordehandhaving.

 

Tot slot
Hopen we er samen met jullie een onmeunig mooi feest van te maken!